Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Το βρόχινο νερό και οι στέρνες στις Κυκλάδες

Σήμερα φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας τρία μέλη του δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΜEdIES (Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία) και μας παρουσίασαν ένα πρόγραμμα σχετικό με το βρόχινο νερό και τις στέρνες στις Κυκλάδες. Μαθητές από τις τρεις τελευταίες τάξεις του σχολείου μας ευαισθητοποιήθηκαν σε ζητήματα που έχουν σχέση με το νερό και συμμετείχαν σε δραστηριότητες προκειμένου να ανακαλύψουν και να εμπεδώσουν χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τον κύκλο του νερού, την κατασκευή και χρήση μιας στέρνας (δεξαμενής), τις χρήσεις του νερού και τους τρόπους κατανάλωσης και εξοικονόμησης του.

εικ.1
εικ.2


Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια δραστηριότητα για τον κύκλο του νερού. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν πάνω σ' ένα μαγνητικό πίνακα την πορεία  του από την κατακρήμνιση στη διάθεση.(εικ.1και 2)

εικ.3
εικ.4


Στη συνέχεια οι μαθητές ενημερώθηκαν για  τη σημασία συλλογής του βρόχινου νερού στα σπίτια με τη χρήση της στέρνας και έμαθαν χρήσιμες πληροφορίες για τα υλικά κατασκευής, το σχήμα, το μέγεθος και τους τρόπους συντήρησης μιας στέρνας. Όλες αυτές οι πληροφορίες γίνανε πιο κατανοητές με τη χρήση μιας τρισδιάστατης μακέτας όπου οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να περιεργαστούν και ψηλαφίσουν την ποιότητα και το είδος των υλικών που χρησιμοποιούνται.(εικ.3 και 4).

εικ.5
εικ.6


εικ.7
εικ.8


Ακολούθησε συζήτηση για τις χρήσεις του νερού και του τρόπους κατανάλωσής του.Κατόπιν παρουσιάστηκε στους μαθητές ένα σύστημα συλλογής βρόχινου νερού (μακέτα σε μουσαμά) όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να αποκωδικοποιήσουν τα διάφορα μέρη του και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας και τη χρήσης του (εικ.5,6,7,8).

εικ.9
εικ.10


Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια δραστηριότητα σχετική με τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μιας στέρνας και με συζήτηση για τους τρόπους εξοικονόμησης του νερού και της αειφορικής διαχείρισής του(εικ.9,10).

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΜEdIES για την υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο μας και για τις πολύτιμες συμβουλές που μας έδωσαν ώστε να εξοικονομούμε το πολύτιμο αυτό αγαθό, το νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου